IQ Test Gratis

Menu
AdvertentieIQ Test gratis

Een IQ test gratis doen kan op veel verschillende plekken op het internet. IQ staat voor intelligentiequotiënt. Het is een ruwe maat voor de intelligentie van een persoon. Het gemiddelde IQ van Nederlanders is 100. Verder ligt het IQ van 95% van de bevolking tussen de 70 en 130. Slechts 2% van de bevolking heeft een IQ boven de 130. Om zelf te bepalen wat jouw IQ is, kun je een IQ test gratis uitvoeren op verschillende websites.

IQ test onderdelen
IQ testen verschillen per website en instantie die de IQ test gratis aanbieden. Wel is de test overal in globale lijnen hetzelfde. De meeste tests hebben grofweg vier categorieën: logica, verbale intelligentie, ruimtelijke intelligentie en numerieke intelligentie.

Bij logica wordt er gekeken naar het vermogen van de persoon om logisch te redeneren. Hier hoort bijvoorbeeld bij dat iemand uit het lijstje 'kip, koe, schaap, roos' kan zien dat de roos hier niet thuishoort.

Bij verbale intelligentie wordt er met de IQ test gekeken hoe goed de persoon de (moeder)taal begrijpt en kan gebruiken. Het vermogen om verbanden te leggen in teksten is een belangrijk onderdeel van de verbale intelligentie. Verbale intelligentie is een belangrijk onderdeel van de gratis IQ test.

Numerieke intelligentie is simpel gezegd het rekenvermogen van iemand. De persoon moet bij vragen voor de numerieke intelligentie rekensommetjes oplossen, of het overzicht vinden in een aantal gegeven getallen

Ruimte intelligentie hangt af van het ruimtelijk inzicht. Voorbeelden van opgaven over het ruimtelijk inzicht zijn het tellen van vlakken van een driedimensionaal object dat vanuit een bepaalde hoek wordt gezien.

Een goede IQ test gratis doen kan. Kijk of de bovenstaande vier categorieën terugkomen in de test om te bepalen of de gratis IQ test een goede is. Mist er een categorie in de gratis IQ test, dan is de kans vrij groot dat het een niet erg nauwkeurige IQ test is en de uitslag niet betrouwbaar is.

IQ test beïnvloeden
IQ testen, en zeker de wat versimpelde gratis IQ testen, zijn tot op zekere hoogte te beïnvloeden. Het is gebleken dat het maken van een IQ test getraind kan worden. Door vertrouwd te raken met het type vragen dat je krijgt bij een IQ test, kan de uitslag soms met enkele punten verhoogd worden. Zorg daarnaast dat je geen afleiding hebt en niet moe bent. Neem de tijd en ga op een rustige plek zitten voor je de IQ test gratis start.

Studiekeuzetest.net